Alternativ konfliktløsning

Vi ønsker å informere deg om at du som forbruker har mulighet til å kontakte ditt lokale kontor for alternativ konfliktløsning dersom du har en konflikt du ikke har klart å løse direkte med E.cigge.

Hva er alternativ konfliktløsning?
Alternativ konfliktløsning er en prosedyre som ikke involverer domstolene, men som kan avgjøre nasjonale og internasjonale konflikter med opphav i kontraktsforpliktelser basert på salgskontrakter eller tjenestekontrakter mellom en selger i EU og en forbruker bosatt i EU ved hjelp av et kontor for alternativ konfliktløsning som foreslår eller pålegger en løsning, eller fører partene sammen med det formål å komme frem til en fredsommelig løsning.

Kontorer for alternativ konfliktløsning er ikke-juridiske enheter, det vil si at de ikke involverer domstolene. Et kontor for alternativ konfliktløsning er en nøytral part (f.eks. en mekler, mellommann, voldgiftsperson, ombudmann eller klagenemnd) som Barnashop vil benytte seg av for å avgjøre konflikter dersom forbrukeren velger denne konfliktløsningsmetoden. Prosessen er rimelig, enkel og rask, og er derfor fordelaktig for både forbrukere og selgere, som dermed kan unngå rettsomkostninger og langvarige prosedyrer.

Hvordan sender jeg inn en klage via alternativ konfliktløsning?
Hvis du ønsker å sende inn en klage, ber vi deg kontakte ditt nasjonale kontor for alternativ konfliktløsning nedenfor. Kontoret for alternativ konfliktløsning kan også gi deg svar på eventuelle spørsmål du skulle ha om prosessen.

Forbrukerrådet
Address: Østervåg 7, 4006 Stavanger, Norge

http://www.forbrukerradet.no/

Sunsla AS
Wessels gate 10, 4008 Stavanger, Norge
Org No: 922 156 867