E-sigarett, E-juice og Aroma nettbutikk | ECigge.no

Handlekurv (0) Lukk

Du har ingen produkter i handlekurven.

Home E-sigarett og helse E-sigarett og Helse

E-sigarett og Helse

E-sigaretter, Røykeslutt og helse​

Elektroniske sigaretter brukes oftest for å slutte å røyke eller i stedet for sigaretter. E-væske med nikotin er inntil videre kan bestilles fra utlandet som legemiddel.

Forskningen fram til nå tyder på at helserisikoen ved bruk av e-sigaretter er relativt liten sammenlignet med vanlig røyking. E-sigaretter har vært på markedet i rundt ti år, og man kjenner ikke de langsiktige konsekvensene ennå.

Røykeslutt og e-sigaretter​

Det er foreløpig ikke nok vitenskapelig dokumentasjon til å fastslå hvor effektive e-sigaretter er som hjelpemiddel ved røykeslutt, men enkeltstudier har vist at e-sigaretter kan dempe røyksug og abstinenser i forbindelse med nedtrapping eller røykeslutt på linje med nikotinlegemidler.

E-sigaretter har på kort tid blitt populært blant mange røykere som vil slutte. Skal du slutte å røyke, kan det være lurt å kombinere med flere typer hjelp, f.eks å ta det opp med fastlege.

Et alternativ til e-sigaretter er legemidler som er ment til røykeslutt. Anbefalingene fra Helsedirektoratet er å slutte med en kombinasjon av legemidler til røykeslutt og samtalestøtte.

Regler for salg av e-sigaretter

Imidlertid kan privatpersoner som ønsker å bruke e-sigaretter med nikotin som røykeavvenningsprodukt importere disse fra utlandet som legemiddel. Ved innførsel eller forsendelse skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Produktet må være lovlig anskaffet og til personlig bruk, og det kan være behov for en legeerklæring for å få produktet gjennom tollen. Legemiddelverket har mer informasjon om import og medbringing av e-sigaretter.

Alle e-sigaretter (både med og uten nikotin) omfattes av tobakksskadelovens begrensninger i form av blant annet reklameforbud og 18 års aldersgrense.

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

E-sigaretter er mindre skadelig enn tobakksrøyking, men ikke uten helserisiko, ifølge Folkehelseinstituttets rapport «Helserisiko ved bruk av e-sigaretter».

Det finnes fortsatt få vitenskapelige studier av helsekonsekvenser ved bruk av e-sigaretter, og ingen kunnskap om langtidseffekter. Noen studier viser at luftveiene blir irriterte. I noen e-sigaretter har man funnet metaller og ulike stoffer som kan være kreftfremkallende. Nikotinholdige e-sigaretter tilfører kroppen nikotin og vil ha de samme skadelige virkningene som nikotin fra tobakk/andre nikotinprodukter.

I vanlige sigaretter er det imidlertid andre stoffer enn nikotin som er de farligste. Siden det ikke skjer forbrenning av tobakk i e-sigaretter, dannes ikke de samme skadelige stoffene som når man røyker vanlige sigaretter. Det er derfor sannsynlig at den enkelte røyker vil få redusert risiko for  helseskader ved å bytte ut alle vanlige sigaretter med e-sigaretter.​

Andre farer ved e-sigaretter – pass på barn

E-sigaretter selges på nettsteder og i butikker, og det er stor variasjon i typer e-sigaretter og innhold i væsken som dampes. Den tekniske kvaliteten varierer, og det er funnet mangler i enkelte produkters innholdsfortegnelse.

Lekkasje av nikotinholdig væske kan oppstå ved bytte eller påfyll av væskebeholderen eller ved eventuelle tekniske feil. I større mengder er nikotin en farlig gift. Hold nikotinholdige e-sigaretter og e-væske unna barn.

Bruk av e-sigaretter innendørs

Det som kommer ut av e-sigaretten danner en sky av små væskepartikler og organiske partikler, og kalles gjerne damp eller aerosol. Denne er trolig langt mindre skadelig enn sigarettrøyk.

Imidlertid finnes det stoffer i e-sigarettene som kan medføre helseskader og plager. Dampen fra nikotinholdige e-sigaretter inneholder så mye nikotin at personer i nærheten også får det i seg. Dette kan være særlig uheldig for gravide, barn og hjertesyke.

Dampen er ikke luktfri, og den kan medføre ubehag og reaksjoner for eksempel for astmatikere og allergikere.Det gjelder for e-sigaretter både med og uten nikotin.

 

Related Post